Metody Leczenia


 

Sonofeedback i USG narządu ruchu dla potrzeb fizjoterapii

USG daje fizjoterapeucie nowe możliwości korygowania dotychczas stosowanych technik usprawniania.Dzięki podglądowi USG można z dużą dokładnością planować i bezpiecznie prowadzić zabiegi terapeutyczne, korygować stosowane techniki usprawniania, indywidualizować proces terapii. Dzięki metodzie w sposób bardzo precyzyjny można kontrolować ruch w stawie, aktywizować wybrany mięsień, precyzyjnie prowadzić zabiegi manualne czy celować zabiegi z fizykoterapii dokładnie w miejsce uszkodzenia tkanki.

 

 

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax'a
Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax'a  zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu. Postawienie diagnozy opiera się na zebraniu szczegółowego wywiadu funkcjonalnego oraz klinicznego badania i jeżeli to konieczne, palpacji. Prawidłowa diagnoza pozwala na szybkie i efektywne leczenie.
Podczas leczenia wykorzystuje się:
•    Głęboki masaż poprzeczny
•    Mobilizacje/manipulacje
•    Naciąganie torebki
•    Trakcje

Metoda PNF
Jest jedną z najlepszych metod leczenia dysfunkcji spowodowanych niedomaganiami układu nerwowo-mięśniowego takich jak udar mózgu czy skrzywienie kręgosłupa - skolioza. Terapia PNF jest bezbolesna i funkcjonalna, co oznacza zgodność z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.

 

McKenzie
Praca z pacjentem według metody McKenzie składa się z  diagnostyki i terapii polegającej na ćwiczeniach dobranych na podstawie badania pacjenta oraz oddziaływaniach manualnych i pracy nad systemem kontroli posturalnej. Celem nadrzędnym metody McKenzie jest przywrócenie możliwe pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego.

 

Terapia manualna
Opiera się na wykorzystaniu wiedzy z zakresu anatomii i biomechaniki do ustalenia dokładnej diagnozy, a następnie leczenia konkretnych zaburzeń funkcjonalnych narządu ruchu.

 


Kinesiotaping
Jest to metoda terapeutyczna, polegająca na oklejaniu specjalnym plastrem poszczególnych partii ciała, charakteryzujących się bólem, przeciążeniem, niestabilnością, urazem. To bardzo dynamiczna, bezbolesna i sprawdzona metoda wspomagająca proces rehabilitacji.

 

Neuromobilizacje
Główną ideą metody leczenia poprzez neuromobilizacje jest diagnostyka układu nerwowego, także wegetatywnego, w aspekcie wykrywania patologicznych napięć w strukturach nerwowych oraz wokół nich i próba ich zlikwidowania poprzez bezpośrednie oddziaływania na nerw.

 

 

FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) obejmuje badanie oraz terapię wad postawy i skolioz, jak również wszelkich zespołów bólowych na tle neurologicznym i ortopedycznym. Odbywa się to za pomocą znanych i uznawanych na całym świecie metod terapeutycznych.