Diagnostyka i terapia wad postawy

Plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe
Skoliozy
Choroby Scheuermanna,
Klatka piersiowa szewska, lejkowata, kurza
Wady stóp – stopy koślawe, płaskie
Wady kolan – kolana koślawe, szpotawe

Oferujemy badanie funkcjonalne, indywidualnie dobraną terapię, ćwiczenia zalecone do domu