Rehabilitacja neurologiczna

Udary mózgu
Zaburzenia nerwów obwodowych
Urazy czaszkowo- mózgowe
Stwardnienie rozsiane (SM)
Choroba Parkinsona
Dysfunkcje z promieniowaniem bólu do kończyn
Urazy komunikacyjne
Urazy rdzenia kręgowego

treatment, finger, keep