Terapia zatok

Zatoki w organizmie człowieka są wypełnione powietrzem i znajdują się w obrębie twarzoczaszki, mając bezpośrednie połączenie z jamą nosową. Wyróżniany 4 ich rodzaje: zatoki czołowe, zatoki sitowe, zatoki szczękowe i zatoki klinowe. 
Funkcja zatok jest obszerna i zaliczamy do niej:
– Ogrzewanie i nawilżanie powietrza
– Oczyszczanie powietrza
– Funkcja immunologiczna 
– Chłodzenie przysadki
– udział w emisji głosu i wymawianiu głosek
– ochrona mózgoczaszki przed urazami

Wyróżniamy 3 kliniczne stany zapalenia zatok:
1. ostre zapalanie- objawy trwają <30 dni, błona śluzowa prawidłowa
2. nawracające zapalenie- do 4 epizodów rocznie, błona śluzowa prawidłowa
3. przewlekłe zapalenie – objawy pojawiają się > 4 rocznie, błona śluzowa     
  patologicznie zmieniona

Przyczyny zapalenia zatok:
1. mechaniczne ( stany pooperacyjne, wypadki, urazy, układ stomatognatyczny)
2. immunologiczne ( alergie, infekcje)
3. gastryczne ( zaburzenia wchłaniania, nerw błędny)

 Objawy, które mogą wystąpić podczas zapalenia zatok:
– bóle głowy nasilające się podczas zmiany pozycji głowy
– przewlekły, suchy kaszel
– zatkany nos
– ból w obrębie twarzoczaszki, parestezje
– nieprzyjemny zapach z ust
– bóle zębów
– zmęczenie, depresja
– zatkane uszy

Terapia polega nie tylko na usunięciu stanu zapalnego zatok, ale również praca z mięśniami związanymi z przegrodą nosa, praca z czaszką,, a dokładniej praca na szwach, a także praca odruchowa.